Půjčovna Automobilů

Chci si vypůjčit auto

Všeobecné podmínky

Minimální věk klienta 21 let, musí být držitelem platného řidičského průkazu.

Zákaz kouření ve vozidle pod pokutou 5000 Kč.

Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.

Klient přebírá vozidlo s plnou nádrží, při ukončení výpůjčky jsou chybějící pohonné hmoty klientovi vyúčtovány.

Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je 60 minut.

Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.

Havarijní pojištění: Havarijně jsou vozidla pojištěna na území celé Evropy a to proti poškození nebo odcizení vozidla a jeho součástí, se spoluúčastí uživatele. Klient odpovídá za škodu vzniklou na vozidle do výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady půjčovny.

Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně 10 % ze vzniklé škody, nejméně však 10 000 Kč.

Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby.

Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci, která bude vrácena při vracení vozu.

info@autopujcovna1.cz +420 702 045 905, +420 777 844 647